Deprecated: wp_make_content_images_responsive از نگارش5.5.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از wp_filter_content_tags() استفاده نمایید. in /home/cogchall/domains/cogchallenge.ir/public_html/wp-includes/functions.php on line 4773

مقاله‌های مرتبط با مدالیته‌های فراصوت و الکتریکی

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند، با توجه به آغاز پذیرش طرح‌های محققان و پژوهشگران علاقمند به شرکت در چالش طراحی و ساخت یک سیستم تحریک غیرتهاجمی نواحی عمیق مغز، گروه پژوهش، فناوری و زیرساخت ستاد برخی از مقاله‌های مرتبط با مدالیته‌های فراصوت و الکتریکی را به همراه گزارش یک طرح مطالعاتی در حوزه تحریک غیرتهاجمی مغز که به سفارش ستاد و به تازگی انجام شده است را از طریق این لینک در اختیار علاقمندان قرار داده است.

فهرست