مقاله‌های مرتبط با مدالیته‌های فراصوت و الکتریکی

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند، با توجه به آغاز پذیرش طرح‌های محققان و پژوهشگران علاقمند به شرکت در چالش طراحی و ساخت یک سیستم تحریک غیرتهاجمی نواحی عمیق مغز، گروه پژوهش، فناوری و زیرساخت ستاد برخی از مقاله‌های مرتبط با مدالیته‌های فراصوت و الکتریکی را به همراه گزارش یک طرح مطالعاتی در حوزه تحریک غیرتهاجمی مغز که به سفارش ستاد و به تازگی انجام شده است را از طریق این لینک در اختیار علاقمندان قرار داده است.

فهرست